ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ

Ελιά, το δώρο της Ολυμπιακής Γης στον άνθρωπο

Το τρόφιμο που υπάρχει στο καθημερινό μας τραπέζι και που αποτελεί γενικότερα σήμα κατατεθέν στη διατροφή του Έλληνα.

Ενεργό Πρόγραμμα βελτιστοποίησης του συστήματος άρδευσης και λίπανσης σε καλλιέργειες επιτραπέζιας ελιάς με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων Γεωργίας Ακριβείας

ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ποιότητα & Περιβάλλον

Ανήκει στα σημαντικότερα προϊόντα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και έρχεται καθημερινά στο τραπέζι μας, προσφέροντας υγεία και γεύση. 

Ο καρπός της ελιάς αποτελεί σήμα κατατεθέν στις διατροφικές συνήθειες του Έλληνα και η ορθολογική διαχείρισή του διασφαλίζει:

Μείωση Κόστους

Με τη μείωση του καλλιεργητικού κόστους θα αυξηθούν σημαντικά τα κίνητρα των παραγωγών

Ποιοτική Αναβάθμιση

Η ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου καρπού θα κάνει το προϊόν ανταγωνιστικό και θα του εξασφαλίσει πλεονέκτημα εξαγωγής στη διεθνή αγορά

Αποφυγή Φυτοφαρμάκων

Με την απουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο προϊόν, στο έδαφος και το νερό, βελτιώνεται η απόδοση της διατροφικής ποιότητας και επιτυγχάνεται προστασία του περιβάλλοντος.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Φάση Α: Μετρήσεις

Drone UAV

Χρήση UAV με πολυφασματική κάμερα

Δειγματοληψίες Εδάφους

Δειγματοληψίες Εδάφους

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Φάση Β: Πιλοτικό Πρόγραμμα

01

Διερεύνηση αναγκών Λίπανσης και Άρδευσης καλλιέργειας

Διερεύνηση αναγκών Λίπανσης και Άρδευσης καλλιέργειας

02

Δημιουργία Θεματικών Χαρτών και χάραξη ζωνών διαχείρισης

Δημιουργία Θεματικών Χαρτών και χάραξη ζωνών διαχείρισης

03

Εφαρμογή μεταβλητών εισροών λίπανσης και προγραμματισμός άρδευσης

Εφαρμογή μεταβλητών εισροών λίπανσης και προγραμματισμός άρδευσης

5

Εταίροι

150

k €
Προϋπολογισμός

200

ton+
Καρποί

200

m+
Καταλανωτές

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Φάση Γ: Αποτελέσματα

•Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πρωτοκόλλου παραγωγής χαμηλού κόστους για την επιτραπέζια ελιά

•Η τυποποίηση του παραγόμενου προϊόντος και η διάθεσή του.

ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΡΧΑΙΑ ΩΛΕΝΕΙA»

«Βελτιστοποίηση του συστήματος άρδευσης και λίπανσης σε καλλιέργειες επιτραπέζιας ελιάς με την χρήση καινοτόμων μεθόδων γεωργίας ακριβείας»

Το έργο «ΑΡΧΑΙΑ ΩΛΕΝΕΙΑ» υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης 2 του ΠΑΑ ΜΕΤΡΟ 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» :

Υπομέτρο 16.1 & 16.2  Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας

Προϋπολογισμός έργου: 150.000 ευρώ

Χρηματοδότηση: 100% από Ευρωπαϊκούς πόρους

Χρόνος υλοποίησης: 36 μήνες (12/2022 -12/2025)

Σκοπός του έργου ΑΡΧΑΙΑ ΩΛΕΝΕΙΑ είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πρωτοκόλλου παραγωγής χαμηλού κόστους για την επιτραπέζια ελιά, την τυποποίηση του παραγόμενου προϊόντος και τη διάθεση του.

Το πρωτόκολλο θα είναι απλό στην εφαρμογή του και με θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα του παραγόμενου καρπού και του περιβάλλοντος.

 • Διερεύνηση αναγκών Λίπανσης και Άρδευσης καλλιέργειας
 • Δημιουργία Θεματικών Χαρτών και χάραξη ζωνών διαχείρισης
 • Εφαρμογή μεταβλητών εισροών λίπανσης και προγραμματισμός άρδευσης

Προϋπολογισμός έργου: 150.000 ευρώ

Χρηματοδότηση: 100% από Ευρωπαϊκούς πόρους

Χρόνος υλοποίησης: 36 μήνες (12/2022 -12/2025)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έχετε κάποια ερώτηση;

  Ενημερωτικά Άρθρα

  Η επιτραπέζια ελιά στην καθημερινή μας ζωή

  Η επιτραπέζια ελιά: Οι ποικιλίες και τα…

  Οι παραδοσιακοί τρόποι επεξεργασίας του ελαιοκάρπου είναι πολλοί, ωστόσο έχουν κοινό παρονομαστή…